OZNAMY


!POČAS PRÁZDNIN BUDÚ TRÉNINGY ZRUŠENÉ!

od 4.3 do 10.3 - JARNÉ PRÁZDNINY
od 28.3 do 2.4 -  VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINYVážení rodičia,

Aj tento rok by sme Vás chceli poprosiť o poukázanie 2% resp. 3% (v prípade, ak ste sa zúčastnili nejakej dobrovoľníckej aktivity) z Vašich už daní. Tento rok z administratívnych dôvodov nemôže náš klub žiadať o príspevky priamo. Z tohto dôvodu nám spolupracujúca nezisková organizácia ponúkla pomoc, a preto si Vás dovoľujeme požiadať o poukázanie podielu zaplatenej dane na účet neziskovej organizácie Klub NEXTOP, so sídlom Trnavská ul. č. 23, 831 04 Bratislava, IČO: 42359821, číslo účtu SK 1883300000002600594892, ktorá Vaše príspevky následne poukáže na náš účet. Pre rýchlejšiu administratívu nám prosím doneste podklady pre ich uplatnenie ako je Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby prípadne ak ste živnostník alebo právnická osoba – poslednú stranu z Vášho daňového priznania (ideálne v zalepenej obálke – v záujme zachovania čo najväčšej anonymity, pričom obálka bude otvorená len štatutárnym zástupcom nášho klubu). Takto získané údaje použijeme výhradne na zosumarizovanie a lepšiu identifikáciu Vašich príspevkov pre účely nášho klubu a následne budú všetky Vami doručené dokumenty zlikvidované a to či už v papierovej alebo aj elektronickej podobe.

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane nájdete tu.

Ďakujeme za Vaše príspevky, všetky takto získané prostriedky investujeme do našich detí v rámci klubu.