LETNÉ PLAVECKÉ TÁBORY


Plavecký klub Pezinok organizuje pre deti od 5 rokov denný športovo-plavecký tábor. Pripravený je celodenný športový program, zameraný na všeobecnú prípravu - základy rôznych kolektívnych športov. Hlavným bodom je samozrejme plavecký výcvik 2x za deň, kde sa deti rozdelia na skupinu začiatočníkov a pokročilých. Okrem iného absolvujeme vychádzku do lesa, opekanie v prírode, hľadanie pokladu a ďalšie zaujimavé a zábavné aktivity. 

Termín : 10.07-14.07.2023

Miesto: Hotel pod Lipou, Modra Harmónia

Cena : 195eur - členov klubu PKPK
  205 eur - účastníkov kt. nie sú členmi PKPK 

Záväzná prihláška na športovo-plavecký tábor 2023