RODIČIA/VEREJNOSŤ/PLÁVANIE


Kontakt : rodiciapkpezinok@hotmail.com

Táto sekcia webu je iniciativa rodičov a priateľov detí plávajúcich v Plaveckom klube Pezinok (PKPK) a slúži na informovanie rodičov, športovej i širokej verejnosti, obyvateľov pezinského okresu a mesta Pezinok nielen o možnostiach podpory plávania detí v Pezinku a realizovaných krokoch.


NÁŠ CIEĽ : 

  • Nižší nekomerčný nájom za dráhy a vstupy do bazéna s príslušenstvom pre všetky deti plávajúce v Pezinku.
  • Transarentné rozdelenie plaveckých dráh pre plávajúce deti v športových kluboch a verejnosť.
  • Pokračovanie v dlhoročnom rozvíjaní a podpore plávania v Pezinku.

ČO SA TERAZ UDIALO (pre info rozkliknite body nižšie):

AKO ĎALEJ?

Máme za to, že včasné nastavenie a odkomunikovanie pravidel/zámerov v cenách nájmu plaveckých dráh a ich rozvrhu pomôže efektívnemu zmanažovaniu harmonogramu plavcov a ich rodinných príslušníkov (kolízia s inými krúžkami detí, dopravná logistika súrodencov na tréning a i.). Taktiež informácie o postupe vybavovania nášho návrhu ovplyvňujú rozhodovanie o zotrvaní našich detí pri plávaní vzhľadom na rodinné rozpočty. Z tohto dôvodu žiadame kompetentných, aby sa návrh rodičov zaslaný mestskému zastupiteľstvu (príloha- Podporná informácie a návrh na MsZ ) prejednal v čo možnom najkratšom čase pred mesiacom december 2019.

Domnievame sa, že spravodlivý prístup v rovnosti ceny nájmu plaveckých dráh pre všetky plávajúce deti v Pezinku by sa dosiahol aj pristúpením mesta Pezinok k úprave cien za nájom plaveckej dráhy smerom nadol.