MENTÁLNA PRÍPRAVA PRE ŠPORTOVCOV


SportMind HDTS pre PKPK

V čase, keď sa rozdiely vo fyzickej, technickej či taktickej pripravenosti športovcov
minimalizujú, začína mať mentálna príprava veľký prínos pre športový výkon. Schopnosť
podať svoj najlepší výkon pod tlakom, vyrovnať sa so zlyhaniami či správne sa namotivovať
často rozdeľujú medzi víťazom a porazeným. Preto sme sa rozhodli začať spoluprácu
s firmou SportMind HDTS (www.sportmindhdts.com), ktorá sa venuje mentálnej príprave
športovcov. Na Slovensku nie je nováčikom, už dlhodobo pôsobí vo viacerých popredných
slovenských kluboch, pri reprezentáciách, či spolupracuje s federáciami, reprezentantami
a individuálnymi športovcami v rôznych športoch.
Cieľom mentálnej prípravy je skvalitnenie športového výkonu prostredníctvom zlepšenia
mentálnych zručností športovca, čo priamoúmerne ovplyvňuje i ostatné oblasti rozvoja
(regenerácia, všeobecná a špecifická príprava, výživa, ...). Napríklad, v prípade, že športovec
prevezme zodpovednosť na svoj rozvoj a vie sa sám namotivovať, bude v tréningu
a regenerácii precíznejší, vytrvalejší a stabilnejší, dokáže si sám strážiť jedálniček či spánok,
čím sa zlepší aj jeho fyzická a technická pripravenosť.
Okrem individuálnych mentálnych zručností ako sebavedomie, koncentrácia, práca
s vlastnými emóciami, či prevzatie zodpovednosti za svoj rozvoj je dôležité vnímať aj iné
prvky, ktoré pôsobia na rozvoj športovca, napríklad rodina, športová skupina, tréneri, škola,
klub či súkromný život. Systém mentálnej prípravy prepája a presahuje súčasne do všetkých
oblastí. V spolupráci s nami SportMind HDTS zastrešuje prácu s rodinou, trénermi
a individuálnymi športovcami.
Za pomoci špeciálnej diagnostickej metódy možno rýchlo a objektívne posúdiť momentálne
mentálne prežívanie športovcov či trénerov, ich silné i slabé mentálne zručnosti rovnako
i dynamiku športového tímu a tímu trénerov. Na základe výsledkov sa stanovia konkrétne
ciele mentálnej prípravy a individuálny rozvojový plán „šitý na mieru“ danému športovcovi.
Proces ďalej pokračuje prostredníctvom rozvojových konzultácií a drillov, ktoré dokáže
športovec využiť priamo vo výkone ale aj v živote. Celý proces uzatvára retest, tzn. opätovná
diagnostika, ktorá ukáže posuny športovca v oblasti mentálnych zručností.
Mentálna príprava je široká oblasť rozvoja športovca, ktorej začínajú kluby, tréneri či samotní
športovci pripisovať čoraz väčšiu hodnotu. A oprávnene. Pretože len vtedy, keď sa cítime
psychicky dobre a len v skupine ľudí, v ktorej sa cítime bezpečne, vieme podať svoj najlepší
výkon, na aký máme.