LETNÉ PLAVECKÉ TÁBORY


Plavecký klub Pezinok organizuje pre deti od 6 rokov športovo-plavecký tábor. Pripravený je celodenný športový program, zameraný na všeobecnú prípravu - základy rôznych kolektívnych športov. Hlavným bodom je samozrejme plavecký výcvik, kde sa deti rozdelia na skupinu začiatočníkov a pokročilých. Okrem iného absolvujeme vychádzku do lesa, opekanie v prírode, hľadanie pokladu a ďalšie zaujimavé a zábavné aktivity. 

Termín : /

Miesto: /

Cena : /