LETNÉ PLAVECKÉ TÁBORY


Plavecký klub Pezinok organizuje pre deti od 6 rokov športovo-plavecký tábor. Pripravený je celodenný športový program, zameraný na všeobecnú prípravu - základy rôznych kolektívnych športov. Hlavným bodom je samozrejme plavecký výcvik, kde sa deti rozdelia na skupinu začiatočníkov a pokročilých. Okrem iného absolvujeme vychádzku do lesa, opekanie v prírode, hľadanie pokladu a ďalšie zaujimavé a zábavné aktivity. 

Tešíme sa na vaše detičky! 

Tábor I.

Termín : 25.07 - 29.07.2022

Miesto: X-bionicsphere Šamorín

Cena : 185 eur ( pre členov klubu)
195 eur (pre nečlena klubu)
Cena zahŕňa 
- celodenný vstup do aquaparku
- desiata, obed (polievka a hlavné jedlo), olovrant
- 2x plavecký tréning s našimi trénermi + prenájom plaveckých dráh
- celodenný program
- doprava autobusom z Pezinka a späť do Pezinka
(odchod z PK 7:30 - príchod 16:30)

Prihlasovať sa môžete  do 01.07.2022 na mail pkpezinok@gmail.com