XIII. Júl 2020 - článok na zamyslenie


Mnohí sme si želali pekné fungujúce mesto. Peknota je ale relatívna a subjektívna veličina, ktorá sa nedá merať. Funkčnosť, či nefunkčnosť sa však dá zistiť vnímaním obyvateľov a fakty hovoria ešte viac. Preto tento postreh :