X. Január 2020 – stanovisko Mesta k otvorenému listu rodičov pripravené na publikovanie v mestskom časopise v prípade nepodpísania zmluvy o vstupoch na bazén štatutárom plaveckého klubu Pezinok


Z dôvodu pretrvávajúcej ich nevôle odpovedať na listy rodičov vedeniu mesta z 18.12.2019 a z 18.1.2020, ako aj vedomosti o komunikovanom presvedčení pracovníčky Mesta Pezinok p. Repovej o "pravde" p. primátora a zavádzaní a manipulovaní rodičov štatutárkou PKPK (vyslovené v prestávke MsSZ dňa 28.11.2019 dvom rodičom plávajúcich detí) navštívil ďalší rodič pracovníčku Mesta Pezinok na Referáte projektového riadenia, aby sa informoval aj o tejto veci ako občan.

Pracovníčka Mesta Pezinok ako potvrdenie svojich tvrdení a argumentácie, že Mesto Pezinok vykonalo prieskum nájmov mestských plavární v rámci Slovenska a prieskum poplatkov plaveckých kurzov klubov, poskytla tieto analýzy rodičovi v materiáli určenom na vytvorenie si objektívneho a uceleného názoru čitateľov Pezinčana. Podľa jej slov, bol materiál pripravovný pre prípad, že by štatutárka klubu  nepodpísala zmluvu od 2020 na nájom plaveckých dráh pre deti na uverejnenie v Pezinčanovi. K uverejneniu nedošlo, po informácii od p. Chudého (riaditeľ MPS), že zmluva je podpísaná.


Tento dokument žiaľ utvrdil rodičov plávajúcich detí v neodbornom, nekoncepčním a klub PKPK poškodzujúcom konaní vedenia Mesta Pezinok. Analýzu nepravdivých a účelových tvrdení obsiahnutých v pripravovanom Stanovisku vykonanú rodičmi si môžete prečítať tu:

Celá analýza Mesta Pezinok, iniciačný motív jej spracovania, sprievodné komentáre a interpretácia sú prejavom neodbornosti, tendenčnosti a má znaky neobjektívnosti. Hlavne je úplne zbytočná, nakoľko nerieši základnú úlohu mesta podľa zákona o obciach t. j. starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Navyše je dôkazom plytvania času a verejných financií spracovateľom, zadávateľom. Venovaním sa tejto činnosti Mesto Peznok porušuje svoje úlohy pri výkone samosprávy. Prispieva k rozdeľovaniu obyvateľstva, ohováraniu, šíreniu nepravdivých a dobré meno poškodzujúcich tvrdení.