VII. November 2019 - 2. otvorený list rodičov p. primátorovi


Deti v plaveckých kluboch v Pezinku stále plávu na mestskej plavárni za jedno z najvyšších nájomných za dráhu na Slovensku.
Rodičia zistili priepastné rozdiely v nakladaní s majetkom mesta a v podpore športu medzi športovými klubmi. Rodičia zaslali p. primátorovi a na vedomie poslancom mesta ďalší otvorený list s relevantnými dátami a faktami k vykonaniu krokov na spravodlivé nastavenie užívania majetku mesta na športové účely. List si môžete prečítať tu:

Rodičia detí plávajúcich v Pezinku sú zrejme jedinou skupinou športujúcich v Pezinku, ktorí dlhé roky nemajú symbolický alebo bezodplatný nájom športoviska ako ostatné športové kluby v meste. Platia riadne a včas nájomné (v tisícoch eur mesačne) za užívanie mestských športovísk a priestorov na športovú činnosť v meste