III. Naša odpoveď/otvorený list mestu na stretnutie z júna z obáv negatívneho vývoja ohľadom možnosti straty dráh a zvýšenia ceny nájmu za ne


Po stretnutí PKPK zaslal zoznamy plavcov (t. č. nedisponujeme informáciou, že by tak urobili aj ostatné kluby) a v sprievodnom maily sme sformulovali niektoré návrhy, odporúčania z poznámok. Viac prečítajte nižšie: 

S prekvapením sme na konci augusta prijali informáciu o zvýšení poplatkov za tréningy našich detí – športovcov z dôvodu zvýšenia komerčného nájmu plaveckých dráh Mestským podnikom služieb (MPS) – správcom nehnuteľnosti/športoviska, ktoré je v majetku mesta Pezinok.

Cena nájmu v časoch, kedy naše deti rozdelené do 17 skupín najviac plávajú v bazéne sa zmenila od septembra 2019 zo sumy 9,00 Eur (s DPH) na 21,00 Eur (s DPH).