II. Mestským podnikom zorganizované stretnutie so všetkými pezinskými plaveckými klubmi za účelom nového prerozdelenia plaveckých dráh


V júni 2019 sa v budove Mestského podniku služieb (MPS) uskutočnilo stretnutie športových klubov využívajúcich mestskú plaváreň za účelom prerozdeľovania dráh na novú sezónu (september 2019 - jún 2020). Na stretnutie boli pozvané nasledovné kluby: Plavecký klub Pezinok (PKPK), Športový plavecký klub polície Pezinok (ŠPKPK), Plavecký klub MOKO, Športový klub International Sports Club (ISC). Za PKPK sa zúčastnila hlavná trénerka Naďa Kudelová (štatutár) a Ľubica Szabóová (člen, zástupca rodičov a verejnosti). Mimo zástupcov klubov sa stretnutia zúťastnil p. Varecha (v tom čase končiaci vedúci plavárne), p. Brázdovičová (poverená riadením MPS), p. Hidaši (nepoznáme titul účasti), p. Hianik (primátor, prišiel počas stretnutia). Diskusia sa viedla o požiadavke jedného klubu na navýšenie dráh, o zámere zazmluvnenia dráh na obdobie len do 31.12.2019, o zámere uzatvárať plaváreň pre verejnosť v určitých hodinách a poskytnúť ju klubom. Diskusia žial skĺzla k nátlakovému presadzovaniu požiadavky jedného klubu o navýšenie dráh….dostať diskusiu späť na férovú a navzájom sa rešpektujúcu   úroveň sa moderátorovi už nepodarilo.

Pán primátor sa o.i. zmienil o možnosti využívať plavecké dráhy o 11:00 hod, nakoľko v rozpise dráh bol tento termín voľný. (ozrejmili sme fakt, že napr. plavci PKPK sú väčšinou školopovinné deti (teda deti do 15 rokov). Taktiež sme diskutovali, že všetky kluby zašlú predstaviteľom MPS a primátorovi zoznam plavcov/detí podľa veku pre uľahčenie nastavovania rozdelenia dráh